Chính sách nhà đất mới được áp dụng hàng loạt năm 2020

Năm 2020 nhiều chính sách nhà đất mới đã được công bố như: bảng giá đất mới theo giai đoạn; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; phạt nặng chủ đầu tư chậm làm “Giấy chứng nhận … Đọc tiếp Chính sách nhà đất mới được áp dụng hàng loạt năm 2020