Chính sách nhà đất mới được áp dụng hàng loạt tại năm 2020

Nhiều chính sách nhà đất mới đã được công bố trong năm 2020. Như bảng giá đất mới theo giai đoạn, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai….Những chính sách nhà đất mới này sẽ có hiệu … Đọc tiếp Chính sách nhà đất mới được áp dụng hàng loạt tại năm 2020

Chính sách nhà đất mới được áp dụng hàng loạt năm 2020

Năm 2020 nhiều chính sách nhà đất mới đã được công bố như: bảng giá đất mới theo giai đoạn; đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; phạt nặng chủ đầu tư chậm làm “Giấy chứng nhận … Đọc tiếp Chính sách nhà đất mới được áp dụng hàng loạt năm 2020